0183-501470 info@bvkoek.nl

Certificaten

 

Kwaliteit

ISO 9001 is een van de bekendste, zo niet dé bekendste norm van ISO voor managementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. Groenkeur helpt opdrachtgevers om de kwaliteit van groenbedrijven te beoordelen. Een bedrijf dat het Groenkeur logo voert, wordt jaarlijks door een onafhankelijke instelling doorgelicht. U herkent Groenkeur bedrijven aan het Groenkeur logo.

Veiligheid

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

 

Beleidsverklaring

 

Het bedrijfsbeleid van BV Koek 

We streven naar maximale klanttevredenheid en het consequent voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten en relevante wetgeving.

Door analyse van registraties, inspecties en audits werken we aan continu verbeteren van producten, werkwijzen en onze dienstverlening.

BV Koek is gecertificeerd voor BRL Groenvoorzieningen, ISO 9001 en VCA.

Wij streven naar het continu verbeteren van veilig werken, het beschermen van de gezondheid het welzijn van onze medewerkers en derden. Dit heeft een even grote aandacht als de bedrijfseconomische belangen.

Bij de uitvoering van werkzaamheden zorgen we voor het voorkomen van persoonlijk letsel en de veiligheid van derden waaronder tijdelijke krachten en onderaannemers als ook het voorkomen van materiële – en milieuschade.

Wij betrekken onze medewerkers hierbij en nodigen hen andere belanghebbenden uit, om ons hierbij te helpen.

Indien medewerkers ten gevolge van inspanningen voor ons bedrijf arbeidsongeschikt raken of dreigen te raken, leveren wij een reële inspanning om deze medewerker te behouden voor het arbeidsproces.

Wij streven naar het continu verbeteren van de prestaties op milieugebied. We doen al het mogelijke om verspreiding van milieubelastende stoffen naar de mens en/of zijn omgeving te voorkomen.

Afvalstromen worden beheerst, door het (waar mogelijk) scheiden en hergebruiken van materialen. We passen bij voorkeur de minst milieubelastende materialen en werkwijzen toe. We gebruiken zoveel als mogelijk gecertificeerde producten (bijvoorbeeld FSC gecertificeerd hout).

Werkendam, Maart 2017

De Directie.