0183-501470 info@bvkoek.nl

Certificaten

 

Kwaliteit

ISO 9001 is een van de bekendste, zo niet dé bekendste norm van ISO voor managementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie gebruikt kan worden om klanttevredenheid te verhogen. Dit door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. Groenkeur helpt opdrachtgevers om de kwaliteit van groenbedrijven te beoordelen. Een bedrijf dat het Groenkeur logo voert, wordt jaarlijks door een onafhankelijke instelling doorgelicht. U herkent Groenkeur bedrijven aan het Groenkeur logo.

 

Veiligheid

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).